Aşağıdaki sözleşmeyi kabul ediyor musunuz?

1)Bu elektronik sözleşmenin tarafları KTÜ’de tam zamanlı görev yapan personel ile KTÜ Dış İlişkiler Ofisi’dir.
2)Bu elektronik sözleşme her başvuru döneminde KTÜ personeline onaylamaları için sunulur ve KTÜ Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır.
3)Dış İlişkiler Ofisi her başvuru dönemi öncesinde  gerekirse bu sözleşmenin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4)Bu elektronik sözleşme Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasında sürekli olarak yayımlanması nedeniyle aynı zamanda Erasmus+ programına başvuru yapacak olan veya yapan tüm personele KTÜ’de Erasmus+ programının uygulanma şeklini  beyan eden bir bildirim(tebliğ) niteliği taşır.
5)Dış İlişkiler Ofisi, bu elektronik sözleşmeyi onaylayan personeli, sözleşme içeriğinde yer alan maddelerin tamamını okumuş ve kabul etmiş olarak değerlendirir.
6)Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Personel Hareketliliği programı kapsamında sadece ön yerleştirme yapmaktadır. Asil ve yedek olmak üzere adaylar belirlenir ancak personelin listelerde asil veya yedek durumda yer almaları programdan kesin olarak faydalanma hakkı kazandıkları anlamına gelmemektedir. Ön yerleştirme sonrasında Ders Verme Hareketliliği için asil veya yedek durumda olan personelin KTÜ Dış İlişkiler Ofisi’nin anlaşmalı olduğu bir kurumla veya anlaşma sağlanması şartıyla personelin istediği başka bir kurumla kendisi e-posta göndermek suretiyle yazışarak kabul veya davet mektubu alması gerekmektedir. Kabul veya davet mektubu alınması durumu Eğitim Alma Hareketliliği için de geçerlidir ancak bu faaliyet türünde ikili anlaşma şartı aranmaz.
7)Asil ve yedek listedeki personele kendilerine kabul mektubu almaları için eş zamanlı olarak belli bir süre tanınır ve bu süre her başvuru döneminde Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası üzerinden duyurulur. Verilen son tarihe kadar kendisine kabul mektubu alamayan asil veya yedek personel programdan faydalanma hakkını kaybeder. Son tarihe kadar kabul mektubu alamayan asil durumdaki personelin yerine kabul mektubu almış olan yedek durumdaki personel asil listeye alınır.
8)Dış İlişkiler Ofisi,  kullanılamayan bütçe kalması veya ek bütçe alması durumunda bir akademik yıl içinde birden fazla başvuruya çıkabilir. Bir önceki başvuru döneminde kendisine kabul mektubu alamayan asil veya yedek durumdaki personelin hakkı bir sonraki başvuru dönemi için saklı kalmaz. İlgili personelin yeniden başvuru yapması gerekir.

9)Dış İlişkiler Ofisi ön yerleştirme yaparken aşağıdaki kriterleri dikkate alır:
 

9.1) Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır. (Faydalanma sayıları belirlenirken Erasmus+ KA103 ve Erasmus+ KA108 Konsorsiyum Personel Hareketliliği programları birlikte değerlendirilir.) 
9.2)Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.
9.3) Değerlendirme aşamasında, toplam bütçe dikkate alınarak her bölüme veya fakülteye veya birime belli bir kontenjan ayrılarak dil puanına göre sıralama yapılır. Hibenin yetersiz olması durumunda bölüm bazlı değil fakülte bazlı değerlendirme yapılır. 
9.4) Dil puanını gösteren sertifikası olmayan veya ibraz etmeyen personel programdan faydalanamaz. Programdan faydalanabilmek için dil notunun yüzlük sisteme göre en az 50 olması gerekir. Dil sınavı sonuç belgelerinde geçerlilik süresi dikkate alınmaz.
9.5) Ulusal Ajansın belirlediği zorunlu seçim kriterlerine bağlı olarak dil notunu gösteren sertifikası olması şartıyla idari personel önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin dil notuna +10 puan uygulanır. 
9.6)Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.
9.7) Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda, bu personele düşük öncelik verilir. Bu durumdaki personelin dil notuna -10 puan uygulanır.
9.8) Engelli personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. 
Bu durumdaki personelin dil notuna +10 puan uygulanır. 
9.9) Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki personelin dil notuna +15 puan uygulanır. 
9.10) Erasmus+ KA108 Konsorsiyum Personel Hareketliliği değerlendirme aşamasında,  en az üç yıldır bölüm Erasmus+ koordinatörü olarak görev yapan öğretim üyelerinin veya elemanlarının dil puanlarına +15 puan eklenir. Bu durumdaki öğretim üyelerinin veya elemanlarının ilan edilen son başvuru tarihine kadar bölüm başkanlıklarından alınmış ve bölüm koordinatörü olarak kaç yıldır görev yaptıklarını gösteren resmi belgelerini ofisimize elden ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde + puan uygulaması yapılmaz.   

10)Ön yerleştirme ile seçilen personelin kabul mektubu alarak gitmesinin kesinleşmesi durumunda kabul mektubu ile birlikte dil sonuç belgesini de Dış İlişkiler Ofisi’ne ibraz etmesi zorunludur. 
11)Her başvuru döneminde başvuru yapan personelin profili farklı olabileceği için Dış İlişkiler Ofisi ön yerleştirme süreci sona erdiğinde yukarıdaki maddelerde yer alan hangi kriterlere göre seçim yapıldığını internet sayfasından ilan eder.
12)Başvuru döneminde aynı bölüm, fakülte veya birimden ön yerleştirme şartlarını sağlayan çok fazla personel olması durumunda Dış İlişkiler Ofisi ilgili bölüm, fakülte veya birimlere belli bir kontenjan belirleyerek sınırlama yapma ve bu şekilde fırsat eşitliği sağlama hakkını saklı tutar.
13)Ulusal Ajans gerekirse her akademik yılda Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında personele ödenecek günlük hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
14)Dış İlişkiler Ofisi her başvuru dönemi öncesinde elindeki bütçeye göre değerlendirme yaparak personele toplam kaç gün üzerinden maddi destek sağlayacağını standart olarak belirler ve internet sayfası üzerinden duyurur. Dış İlişkiler Ofisi’ne Ulusal Ajans tarafından sağlanan toplam bütçe değişiklik gösterebileceği için faaliyet gün sayısı her başvuru döneminde farklılık gösterebilir.
15)Dış İlişkiler Ofisi bütçe hesabı yaptıktan sonra gerekmesi durumunda Ders Verme ve Eğitim Alma faaliyetleri için birbirinden farklı faaliyet gün sayısı belirleme hakkını saklı tutar.
16)Erasmus+ program kuralları gereğince, personele seyahat giderleri için bilet veya faturalardaki miktarların tamamı ödenmemektedir. Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan Mesafe Hesaplayıcı (Distance Calculator) kullanılarak Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği üniversitenin bulunduğu şehir arasında km hesabı yapılır ve sabit bir miktar ödenir. Personelin seyahat için yapmış olduğu harcamanın yukarıda belirtilen uygulamaya göre hesaplanan sabit miktarı aşması durumunda fazladan bir ödeme yapılmamaktadır.
17)Her başvuru dönemi öncesinde internet sayfası üzerinden ilan edilen şartları sağlamak kaydıyla akademik personel, idari personel ve teknik personel Erasmus+ Personel Hareketliliği Programı’ndan faydalanma hakkına sahiptir.
18)Araştırma görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenci oldukları için KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği programlarına yönlendirilirler. Araştırma görevlileri KTÜ’de personel hareketliliği için değerlendirmeye alınmazlar ancak öğrenci olmayan araştırma görevlileri Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından faydalanabilirler. Öğrenci olmayan araştırma görevlilerinin mezuniyet belgelerinin bir kopyasını online başvuru süreci sona ermeden önce Dış İlişkiler Ofisi'ne  ibraz etmeleri zorunludur.
19)Erasmus+ programına başvuru yapan personele günlük hibe ve sabit seyahat giderinin toplamından oluşan maddi desteğin %80 oranı yurt dışına çıkmadan önce, geriye kalan miktar ise yurt dışından döndükten sonra ödenir.
20)KTÜ Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi'nde yer alan yurt dışına çıkmadan önce hazırlanması gereken belgeler, talep edilen şekilde hazırlanmadıkça personele ilk ödeme yapılmaz.
21)Personelin yurt dışına çıkmasına en az bir hafta kala belge sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu şekilde ödemenin yetişebilmesi için Dış İlişkiler Ofisi’ne yeteri kadar zaman tanınmış olur.
22)KTÜ Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi'nde yer alan yurt dışından döndükten sonra hazırlanması gereken belgeler, talep edilen şekilde hazırlanmadıkça personele geriye kalan ödeme yapılmaz.
23)Ön yerleştirme ile seçilen personelin programdan kesin olarak faydalanabilmesi için KTÜ Rektörlüğü tarafından resmi görevlendirme yazısı alması gerekmektedir. Görevlendirme yazısı almadan personelin yurt dışına çıkması mümkün değildir.
24)Kabul mektubu alan personelin yurt dışına çıkmadan en az 1 ay önce görevlendirme işlemlerini başlatması gerekmektedir. Bu şekilde görevlendirme yazısının zamanında yetişmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir.
25)Kabul mektubu alan ve görevlendirme yazısı çıkan personelin en kısa zamanda uçak biletlerini satın alması önerilmektedir. Seyahat giderleri, mesafe hesaplayıcı(distance calculator) tarafından km bazlı ve standart olarak hesaplandığı için erkenden daha ucuz bilet alınması personel için maddi anlamda avantajlı olacaktır.
26) Bu sözleşmede yazılı olan kurallar ve uygulamalar hem Erasmus+ KA103 Personel Hareketliliği hem de Erasmus+ KA108 Konsorsiyum Personel Hareketliliği programları için geçerlidir.
27)Bu sözleşmede yer almayan durumlar için KTÜ Erasmus+ KA103 ve KA108 Program Yönergeleri ile her yıl Ulusal Ajans tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı esas alınır.
28)Dış İlişkiler Ofisi bu elektronik sözleşmede öngörülemeyen durumlar için fırsat eşitliği ve adalet kriterlerini dikkate alarak karar verme ve uygulama yapma hakkını saklı tutar.